BESTYRELSE

 

Opholddstedet "Ugledigevej 26" ledes af en bestyrelse, som samles minimum hver tredje måned. Formanden er Steen Jørgensen, der beskriver mål og værdier således:

 

Målet med et ophold på "Ugledigevej 26", er at give støtte til unge mennesker, som i en periode af deres ungdomsliv, har brug for særlig støtte og omsorg - en individuelt tilrettelagt socialpædagogisk indsats. Det tilsigtes, at kvalificere den enkelte unge til, ud fra egne og fælles værdier, ønsker, behov og uddannelse, at blive i stand til at tage vare på sig selv og andre. Målet er at den unge på sigt, etablerer sig i egen bolig og indgår i sociale fællesskaber og på den måde opnår en så god en livskvalitet som mulig.

 

Værdigrundlaget for vores arbejde er, at de unge og personalet sammen skaber rammer og miljø, der bedst muligt understøtter og fremmer den personlige udvikling og de sociale fællesskaber. Vi arbejder ud fra vores grundlæggende humanistiske menneskesyn, som bygger på anerkendelse og respekt for det enkelte menneske.

  • Vi er alle ligeværdige

  • Vi accepterer hinandens forskelligheder

  • Vi respekterer den enkeltes medbestemmelsesret

  • Vi anerkender at alle har værdi og er betydningsfulde i fællesskabet

 

Vi vægter et rummeligt miljø, præget af anerkendelse, tryghed, tillid og respekt, og hvor hverdagens struktur, opgaver og kontinuitet, fællesskabet og de socialfaglige arbejdsmetoder tilsammen motiverer og inspirerer den unge til aktiv deltagelse og involvering i egen udvikling og livssituation.

 

Vi arbejder grundlæggende ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor den enkelte unge prioriteres højt. Vi fokuserer på at opbygge gode og bæredygtige relationer til den unge, at møde den unge med en anerkendende tilgang i vores arbejde og tydeliggøre den unges ressourcer. Vores teoretiske fundament bygger på kognitiv miljøterapi. Det er en metode, der er evidensbaseret, og som giver mulighed for forandring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Vi skaber trygge rammer for den unge og integrerer den unge i det omgivende samfund, med en naturlig indfaldsvinkel til fortsat uddannelse, beskæftigelse og fritidsinteresser.

 

Det er Opholdsstedets mål, at personalet fastholder og udvikler deres faglige kompetencer. Personalet arbejder efter Opholdsstedets mål, værdigrundlag, pædagogik og de socialfaglige metoder. Der bliver løbende gennemført kurser og videreuddannelse for at sikre den fælles faglige forståelse og kompetenceudvikling. Opholdstedet har kontinuerlig fælles supervision af Psykolog.