Om os.

 

Personalet består af daglig leder, en stedfortræder/pædagog, tre pædagoger samt to pædagogmedhjælpere. Der er yderligere tilknyttet faste vikarer.

Det er opholdsstedets mål, at personalet fastholder og udvikler deres faglige kompetencer.

Personalet arbejder efter opholdsstedets mål, værdigrundlag, pædagogik og de socialfaglige metoder.

Der bliver løbende gennemført kurser og videreuddannelse for at sikre den fælles faglige forståelse og kompetenceudvikling.

Opholdstedet har kontinuerlig fælles supervision af psykolog.

Søren Spondex Pedersen, leder.

Søren har siden 1983 beskæftiget sig med unge mennesker med psykosociale problemstillinger og diagnoser. Søren har arbejdet på Platangårdens Ungdomscenter, tidligere Amtsungdomscentret i Vordingborg, hvor han igennem 30 år var ansat i forskellige stillinger. Søren stiftede i 2002 Opholdsstedet Ugledigevej 26.

1-DSC08545.JPG
Brian Hyldgaard, Stedfortræder

Brian begyndte på Opholdsstedet Ugledigevej 26 d. 24. marts 2017. Brian er uddannet social- special pædagog. Har i de seneste 8 år arbejdet med målgruppen børn og unge med særlige behov.

 

 
Messaging1536215668622.jpg
Anja Tingvold, Pædagog.

Anja blev ansat på Opholdsstedet i april 2018 som vikar og er nu fast ansat. Anja er uddannet pædagog i starten af 2015 og har de seneste 3 1/2 år arbejdet som socialpædagog for mennesker med behov for støtte. Hun har i 2017 taget en diplom i Neuropædagogik og neuropsykologi og i foråret 2018 en diplom i Undersøgelse af pædagogisk praksis.

camilla fellov.jpg
Camilla Fellov, Pædagog.

Camilla blev ansat på Opholdsstedet i marts 2018.

 
 
Chanette Olsen, Pædagogmedhjælper.

Chanette blev ansat på Opholdsstedet i 2009, og har dermed et dybdegående kendskab til de problemstillinger, som følger med de unge mennesker. Chanette har tidligere været ansat på Psykiatrisk sengeafsnit på Oringe i Vordingborg.

 

 
 
2170.jpg
Krali El Berki, pædagog. 

Startede på opholdsstedet Ugledigevej 26 d. 01/10-18. 

Uddannet social-special pædagog. Har arbejdet med børn og unge med særlige behov de sidste 6 år.

 
 
Lene Toft, Pædagogmedhjælper.

Lene blev ansat på Opholdsstedet i marts 2017 og var da vikar, men er siden blevet fast ansat. Lene har en omsorgsfuld tilgang til de unge mennesker og indgår også i husets normale rutiner efter behov ved sygdom eller planlagt ferie.