​PÆDAGOGISK METODE OG MÅL

 

 

Ugledigevej 26 – et trygt og kærligt hjem for unge

I 2018 har vi fået udarbejdet en ny formulering af vores værdigrundlag i relation til pædagogik og samspil med de unge.

Værdigrundlag

Den overordnede værdi på Ugledigevej 26 er at møde hinanden som medmennesker på en anerkendende og dermed ligeværdig måde (Løvlie Schibbye, 2010). Med K.E. Løgstrups etiske fordring er vi bevidste om, at vi holder hinandens liv i vore hænder. At vi i hverdagen får stemninger, initiativer og oplagtheder til at blomstre i stedet for at visne - og at det til tider kan ”… være så forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (Løgstrup, 2010, s. 56). Dette værdisyn skaber grundlaget for en positiv udvikling som menneske.

For at disse ovenstående relationelle betydningsfulde øjeblikke kan folde sig ud i hverdagen, er Ugledigevej 26 først og fremmest et trygt og kærligt hjem for de unge. Vi ser de unge som unikke og fantastiske unge mennesker på vej ud i livet. Derudover har mange af de unge oplevet omsorgssvigt, traumatisering m.m.  Vi ved fra forskning, hvor vigtigt det er, at omsorgspersoner skaber et trygt relationelt udviklingsrum i kærlige omsorgsfulde rammer, hvor der kan ske en affektiv afstemning (Stern, 2004 og Hart, 2016) – og at den unge i samspillet med den omsorgsfulde voksne udvikler evnen til at mentalisere (Bateman & Fonagy, 2007) og dermed at regulere sine følelser, udvise empati m.m. Dette øger selvværdet og tilliden til egne evner og identitet i mødet med andre mennesker.

For at leve op til dette værdigrundlag arbejder vi dagligt med kommunikationsværktøjer som Teori U, pædagogiske metoder som mentaliseringsbaseret pædagogik (Østergaard Hagelquist, 2012) og neuropædagogik ud fra en udviklingsorienteret (ZNU) neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel (Hart, 2016) samt tilbyder de unge psykodynamisk og mentaliseringsbaseret terapi. Dette sker altid ud fra et intersubjektivt perspektiv. Det vil sige, at vi som mennesker ser os selv og andre som unikke subjekter med særlige følelser, tanker, drømme, meninger m.m. At vi er nysgerrige på hinanden – at vi udviser tillid og nærvær – og at man kan spejle sig i dette. At vi altid er et trygt nervesystem, som særligt de unge kan læne sig ind i – og at der altid følger en omsorgsfuld forklaring med, såfremt der skal sættes tydelige grænser i situationer. Personalet modtager løbende supervision og undervisning vedr. pædagogiske metoder og indsatser vedr. den enkelte unge, kommunikation og stedets værdikultur. Der er tilknyttet psykolog til sagssupervision. Der er et tæt samarbejde mellem alle professionelle aktører på Ugledigevej 26.

 

 

Litteratur:

  • Bateman A. & Fonagy P. (2007). Mentaliseringsbaseret behandling af borderline personlighedsforstyrrelse – En praktisk guide. Akademisk Forlag.

  • Hart, S. (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3. Hans Reitzels Forlag.

  • Løgstrup, K.E. (2010). Den etiske fordring. 4. udgave. Forlaget Klim

  • Løvlie Schibbye. A-L. (2010). Relationer – Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. 2. udgave. Akademisk Forlag.

  • Stern. D. (2004). Det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag.

  • Østergaard Hagelquist. J. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Hans Reitzels Forlag.