​MÅLGRUPPER

 

 

Opholdsstedets målgruppe er psykisk skrøbelige og sent modne unge med en grad af psykiske sygdom, f.eks. social angst, borderline, debuterende skizofreni, og grader af ADHD.

 

Unge, som i en periode af deres ungdomsliv har behov særlig støtte, men som tillige er indstillet på at komme videre i deres liv og at skabe sig en hverdag i lighed med andre unge. Derfor skal den unge være/komme i beskæftigelse, under uddannelse eller have skolegang i dagtimerne.

 

Personalet er til stede i eftermiddags- og aftentimerne, samt weekends. Der er personale til rådighed i alle døgnets timer inklusive sovende nattevagt.