"GODT PÅ VEJ"

Opholdsstedet ”Ugledigevej 26” tilbyder op til 3 pladser i eksterne lejligheder i eller omkring Vordingborg og Præstø. ”Godt På Vej” er et botræningsprojekt, hvor den unge, når hun eller han er klar, kan komme ud at bo i en lille lejlighed for sig selv. Dette sker med tilsyn fra – og i tæt samarbejde med – ”Ugledigevej 26”, som stiller personale til rådighed i den udstrækning, det er nødvendigt.

Den unge vil helt naturligt blive stillet over for dagligdags problemstillinger og udfordringer, som vi alle møder i den hverdag, vi hver i sær lever med. Der spændes et ”sikkerhedsnet” ud under den unge, så der aldrig opstår uoverskuelige situationer i den virkelighed, den unge møder i sit nye liv. Den unge vil blive guidet og støttet til at kunne håndtere udfordringerne som helt uundgåeligt, umiddelbart vil vise sig for den unge.

Der vil ikke ligge nogen færdigpakket bo-model, da der jo ikke er to individer som er ens, men der vil i nært samarbejde med den unge og dennes Sagsbehandler lægges niveau for individuelle foranstaltninger, alt efter i hvor høj grad der er behov for disse.

Det er ikke muligt at lave noget egentligt budget for tilbuddet, da det jo er individuelle forløb, der tilbydes, men der vil ligge en naturlig udgift i forbindelse med husleje, kost, administration, transport og personaleforbrug. Unge over 18 år afholder selv udgifter til kost og husleje.

”Godt På Vej” er et rigtig godt tilbud, som efter vores opfattelse vil give vores unge mennesker et godt, endeligt afsæt for deres videre færd i livet.

Godt på vej frø
Godt på vej frø ugle
Godt_på_vej_ugle